Jak otworzyć sklep internetowy? cz. II - Planowanie dostaw na przykładzie sklepu nurkowego

Jak otworzyć sklep internetowy? cz. II - Planowanie dostaw na przykładzie sklepu nurkowegoPlanowanie dostaw w sklepie internetowym


Prowadzenie stanu magazynowego dla całego asortymentu sklepu internetowego jest niepotrzebne ze względu na generowanie niepożądanych kosztów przechowywania oraz utraty wartości towaru.
Po kilku miesiącach prowadzenia dobrze wypozycjonowanego sklepu internetowego dowiesz się, który asortyment cieszy się większą sprzedażą. Ta wiedza pomoże Ci w dłuższej perspektywie wybrać produkty, które warto mieć „na stanie” magazynowym, oraz w jaki sposób planować dla nich dostawy. W wyborze tych produktów pomoże Ci METODA ABC.

Metoda ABC (Activity Based Costing Models)


Metoda zarządzania dostawami bardzo blisko związana z SIX SIGMA - podejściem optymalizującym procesy biznesowe, a także z filozofią Just-in-Time, która zdecydowanie podkreśla wiele przeciwwskazań do prowadzenia magazynu zalegających towarów.

Metoda ABC jest również ściśle związana z zasadą Pareto z której wynika iż 20% przyczyn powoduje 80% skutków. Założeniem metody ABC jest następująca klasyfikacja asortymentu wg kategorii:

Produkty kategorii A 
 
Produkty tej kategorii są w stanie wpłynąć na większość zysku, dlatego należy poświęcić im największą uwagę.

 • należy promować produkty z tej kategorii w najlepiej widocznym miejscu na twojej stronie
 • jeżeli posiadasz magazyn, produkty te powinny być usytuowane w najbliższym miejscu
 • dla tych produktów należy zadbać o wysoką jakość procedur zakupowych
 • dla tych produktów należy dokonać dokładnej analizy rynku pod kątem cen oraz produktów podobnych
 • przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z możliwe jak największą ilością ofert dostawców - warto sprawdzić co oferują dystrybutorzy krajowi oraz zagraniczni. Może się np. okazać że dystrybutor z sąsiedniego kraju jest w stanie zaoferować Ci dużo lepszą cenę niż dostawca krajowy.
 • dla tych produktów należy prowadzić cykliczne raportowanie pod kątem wysokości sprzedaży oraz zainteresowania, ponieważ jakakolwiek zmiana trendu upodobań konsumentów na produkty z tej kategorii może znacząco wpłynąć na twoje zyski

Produkty kategorii B
 
Produkty tej kategorii mają mniejsze przełożenie na zysk niż pochodzące z kategorii A, jednak najczęściej cieszą się wyższą popularnością. Bardzo ważne jest zapewnienie jak najlepszej dostępności tych produktów w krótkim czasie.

 • jeżeli posiadasz magazyn, produkty kategorii B należy umieścić w drugim rzędzie
 • również w tym przypadku dobrze mieć odpowiednie rozeznanie wśród ofert dostawców, niemniej jednak wg metody ABC nie należy poświęcać na to więcej czasu niż dla produktów z kategorii A
 • dla produktów tej kategorii należy stosować uproszczone metody raportowania
Produkty kategorii C
 
Produkty tej kategorii mają mają największy udział ilościowy przy jednoczesnym najniższym udziale wartościowym. Tym produktom poświęcamy najmniej swojego czasu, mimo to nie należy ich zupełnie bagatelizować z uwagi na wartość uzupełniającą nasz asortyment.
 • jeżeli posiadasz magazyn, produkty kategorii C należy umieścić w ostatnim rzędzie
 • dla tych produktów stosuje się maksymalnie uproszczone metody zamawiania oraz kontroli stanu magazynowego

Myślisz o stworzeniu sklepu internetowego?

Zapoznaj się z ofertą tworzenia sklepów internetowych przez GUIDE STUDIO - studio twoich stron internetowych


Jak przystąpić do METODY ABC?


Pierwszy etapem jest pobranie danych sprzedażowych. W zależności od tego z jakiego systemu zarządzania sklepem internetowym korzystamy, dostępne są różne możliwości pobrania tych danych. W wielu systemach możemy skorzystać z eksportu tych danych do pliku Excel/CSV. Jeżeli system nie daje tej możliwości, dane można pobrać bezpośrednio z bazy danych (najczęściej będzie to tabela o zamówieniach). Dane które nas interesują to: NAZWA PRODUKTU, CENA ZA SZTUKĘ oraz ILOŚĆ SPRZEDANYCH (z całego okresu lub ze względu na sezon). Pamiętaj o tym, żeby to były dane o faktycznej sprzedaży a nie o zamówieniach niezrealizowanych.

 
Drugi etap to praca w arkuszu kalkulacyjnym, w którym po zaimportowaniu danych wyliczamy przychod ze sprzedaży z każdego produktu (mnożymy NAZWA PRODUKTU przez ILOŚĆ SPRZEDANYCH).

Po zsumowaniu wartości ze sprzedaży wszystkich produktów możemy obliczyć  udział procentowy ze sprzedaży każdego produktu w łącznej sprzedaży (WARTOŚĆ PRODUKTU dzielimy przez SUMA Z WARTOŚĆ).

Następnie należy obliczyć udział skumulowany (udział produktu + udział produktu nadrzędnego).

Przy założeniu: A do 60%, B 60-90%, C> 90% określamy przedziały.Obliczenia wartości przychodu oraz udziału w arkuszu kalkulacyjnym na przykładzie pewnego okresu sprzedaży w internetowym sklepie nurkowym
Obliczenia wartości przychodu oraz udziału w arkuszu kalkulacyjnym na przykładzie pewnego okresu sprzedaży w internetowym sklepie nurkowym


Kolejnym krokiem jest obliczenie liczności dla wszystkich przedziałów.

Obliczenie liczności dla wszystkich przedziałów.


Następnie konstruujemy diagram Pareto wykorzystując kolumnę NAZWA PRODUKTU oraz dwie kolumny z wartościami: UDZIAŁ oraz UDZIAŁ SKUMULOWANY.
Diagram Pareto dla asortymentu internetowego sklepu nurkowego
Diagram Pareto dla asortymentu internetowego sklepu nurkowegoMetoda ABC w przypadku prowadzenia sklepu internetowego jest narzędziem pomocniczym. Nie należy traktować jej jako gwaranta naszego sukcesu sprzedażowego. Na ten sukces składa się bardzo wiele czynników, niemniej jednak dobrze jest znać zastosowanie tej metody i mieć na uwadze jak należy podchodzić do zarządzania asortymentem. Jeżeli zdecydujesz się wykorzystać tą metodę w swojej firmie, staraj się to robić cyklicznie, np. na koniec każdego miesiąca, tak aby mieć aktualny podgląd na trendy. W toku pracy może się okazać, że produkty będą przynależeć do innej kategorii, co jest związane z cyklem życia produktów.

Przejdź do części pierwszej - Jak otworzyć sklep internetowy?

GUIDE STUDIOKomentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty